Kullanım ve Üyelik Sözleşmesi

1-TARAFLAR

1.1. www.lagoma.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Cerrah Mah. Eski İpek Cad. Lagoma Blok No:37 İnegöl/Bursa adresinde mukim SEHPA MOBİLYA DEKORASYON AKSESUAR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ("LAGOMA”).

1.2. www.lagoma.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (“Üye“).

 

2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1. Bu sayfa, SEHPA MOBİLYA DEKORASYON AKSESUAR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“LAGOMA”) tarafından kullanıma sunulan ve işletilmekte olan www.lagoma.com (“internet sitesi”) Kullanım Ve Üyelik Sözleşmesini (“Sözleşme”) içermektedir. İşbu İnternet Sitesi’ni kullanmanız ve/veya üye olmanız, bu sözleşmede yer alan maddeleri kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. Sözleşmenin herhangi bir maddesini kabul etmemeniz durumunda internet sitesinin kullanımını sonlandırmanız gerekmektedir.  

2.2 İnternet Sitesi’ni kullanımınızda geçerli olacak kişisel veri ve gizliliğe ilişkin kurallar, Lagoma Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ve Çerez Politikası adı altında düzenlenmiştir. Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili detaylı bilgiye Veri Gizliliği sayfamızı ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

 

3- TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. Kullanıcı hesabım sayfasına erişmek ve İnternet Sitesi üzerinden işlem yapabilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisini bizzat kendisi oluşturmakta ve güvenliğinden yine kendisi sorumlu tutulmaktadır. Üye, kullanıcı adı ve şifre gerektiren işlemleri kendisinin gerçekleştirmiş olduğunu ve bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir itiraz ileri süremeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

3.2. Üye İnternet Sitesi'nden yararlandığı sırada, vermiş olduğu bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğunu kabul eder. Siparişinizin sorunsuz bir şekilde teslim edilebilmesi için kişisel bilgilerinizin tam ve doğru bir şekilde doldurulmuş olması önemlidir. Söz konusu Kullanım ve Üyelik Sözleşmesi’ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur.

3.3. Üye olmanız için gerekli kişisel bilgileri LAGOMA ile paylaştığınızda, bu bilgiler LAGOMA tarafından saklanmaktadır. Üye, dilediği zaman kişisel bilgilerine erişme ve değiştirme hakkına sahiptir.

3.4. İşbu İnternet Sitesi’nde, kullanıcıların ürünlere ilişkin dekorasyon ve kullanım fikirleri edinmesi amacıyla LAGOMA ürünleri ile dekore edilen mekânlara ait görseller yer almaktadır. LAGOMA, işbu İnternet Sitesi içeriğinde bulunan görsel içeriklerde kullanıcılara fikir vermesi amacıyla kullanılmış tüm ürünleri satma garantisi vermediği gibi İnternet Sitesi içeriğinde yer alan tüm ürünleri tedarik etme zorunluluğuna da sahip değildir.

3.5. LAGOMA, gerekli gördüğü durumlarda ürünlerin kalite ve görünümlerinde fark yaratmayacak biçimde özelliklerinde, tasarımlarında ve malzemelerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. LAGOMA ürünlerde İnternet Sitesi üzerinde ürünler için belirtilen fiyatlarda LAGOMA’un bu tarihten sonra fiyatlarda değişiklik yapma haklı saklıdır. 

3.6. LAGOMA, İnternet Sitesi’nde yer alan içeriklerin her zaman güncel ve doğru olması için gerekli çaba ve özeni göstermekle beraber, İnternet Sitesi üzerinden paylaşılan tüm içeriğin her zaman güncel ve doğru olduğunu garanti etmemektedir.

3.7.  lagoma.com’un tasarımı, www.lagoma.com alan adı, İnternet Sitesi içeriğindeki tüm bilgi, fotoğraf, LAGOMA markası, logosu, ikonlar, grafikler, teknik veriler ve diğer her türlü içerik telif haklarına, marka hakkına, tasarım hakkına ve diğer fikri ve sınai haklara konu olmaktadır veya olabilecektir. İnternet Sitesinde bulunan hiçbir içerik önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz. İnternet Sitesi’nin kullanımı, hiç kimseye Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları’nın devri, lisanslanması veya herhangi bir şekilde çoğaltma, yayma, kullanma ve faydalanma gibi bir hakkın verildiği anlamına gelmeyecektir. Herhangi bir içeriğin LAGOMA’un bilgisi dışında kullanılması, LAGOMA’un Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları’nın ihlali anlamına gelebilir; bu halde kullanıcının hukuki ve cezai sorumluluğu gündeme gelecektir.

3.8. LAGOMA, işbu İnternet Sitesi üzerinde mevcut her türlü hizmet, ürün ve bilgiye ilişkin değişikliği önceden ihtara gerek olmaksızın dilediği zaman yapma hakkını saklı tutar; İnternet Sitesi üzerinden paylaştığı içeriği kısmen veya tamamen, ilgili kanunların izin verdiği ölçüde yayından da kaldırabilir. Değişiklikler, İnternet Sitesi'nde yayımlandığı anda yürürlüğe girer. İnternet Sitesi'nin kullanımı ya da İnternet Sitesi'ne giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır.

3.9. İnternet Sitesi’nin doğası gereği, bazı zamanlarda İnternet Sitesi’nde teknik bakım, düzeltme veya yenileme gibi amaçlarla yayına kısa süreli ara verilmesi gerekebilir. Böyle bir durumda, İnternet Sitesi’ne erişimin mümkün olmaması nedeniyle Şirket’in hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

3.10. LAGOMA, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üye’nin kendisinde bulunan bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.

3.11. Üye İnternet Sitesi’ni kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır; LAGOMA’un ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.

3.12 Üye, İnternet Sitesi’ni hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, Üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.13. İnternet Sitesi, Sözleşme’deki herhangi bir maddeye aykırı kullanması halinde LAGOMA Üye’nin İnternet Sitesi’nin tamamı ve/veya bir bölümünden kısmen ve/veya tamamen kullanmasını engellemek hakkına sahiptir.

3.14. Üyelik esnasında e-posta ve/veya SMS yoluyla LAGOMA'daki yeniliklerden haberdar olmayı tercih etmeniz durumunda, belirtilmiş olan haberleşme kanal(lar)ı aracılığıyla LAGOMA tarafından dönemsel olarak bilgilendirme iletileri gönderilecektir.

3.15. Kullanıcılar LAGOMA'a ilişkin olarak veya genel talep ve şikâyetlerini İnternet Sitesi'nde yer alan iletişim bilgilerinin sağladığı kanallara ulaştırabilirler.

3.16. LAGOMA, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üye’nin kendisinde bulunan bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.

 

4-SÖZLEŞMENIN FESHI

İşbu sözleşme Üye’nin üyeliğini iptal etmesi veya LAGOMA tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. LAGOMA Üye’nin Üyelik Sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda Üye’nin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

 

5-İHTILAFLERIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme’ye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

6-YÜRÜRLÜK

Üye’nin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme Üye’nin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

 

7-GİZLİLİK

LAGOMA işbu Kullanım ve Üyelik Sözleşmesi kapsamında ve lagoma.com’a ilişkin hizmetlerin ifası amacıyla ve lagoma.com üzerinden Kullanıcılara yönelik bir satış işlemi gerçekleştirmesi halinde kurulan ticari ilişkinin ve ürün ile hizmet kalitesinin geliştirilmesi amacı doğrultusunda, Kullanıcılara ait kişisel verileri tamamen veya kısmen otomatik olarak ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde etme, kaydetme, depolama, muhafaza etme, işleme, değiştirme, yeniden düzenlenme ve iş bağlantıları ve ticari ilişki içerisinde bulunulan diğer üçüncü kişilere açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi işlemlerin gerçekleştirilmesi adına işleyebilecektir. Bu kapsamda 24.03.2016 tarihli 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu kapsamında yukarıda belirtilen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla Kullanıcıların Veri Gizliliği Metni’ni detaylı bir şekilde okuyarak LAGOMA tarafından sunulan açık rıza metnine onay vermeleri gerekmektedir.